hfcbyl

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، این دو تصویر مریخ توسط "تلسکوپ فضایی هابل" ثبت شده است. در این تصاویر تغییرات دو منظره متفاوت از یک نیمکره طی دو سال، قابل مشاهده هستند. هر دو این تصاویر زمانی ثبت شدند که مریخ در جهت مخالف زمین قرار داشت، که این اتفاق هر دو سال یک بار اتفاق می‌افتد زمانیکه مدار زمین با مدار مریخ تلاقی پیدا می‌کند.

در این زمان، خورشید، زمین و مریخ در یک خط مستقیم و مریخ و خورشید در دو جهت مخالف زمین قرار می‌گیرند.

تصویر نخست، در تاریخ 18 ژوئیه 2018 یعنی زمان طوفان گرد و غبار، ثبت شده است.

در حالیکه تصویر دوم در تاریخ 12 مه سال 2016 ثبت شده است و از تصویر نخست واضح‌تر است.

انتهای پیام

منبع