مایکروسافت در صدد است کاربری کورتانا در محصولات خانه‌ی هوشمند را افزایش دهد.Arrayمنبع