سه برند نام‌دار دنیای دوربین‌های عکاسی با همکاری یکدیگر، سیستم کاملا جدیدی را طراحی و عرضه خواهند کرد.منبع