گزارش این هیات که در پی نشستی در کره جنوبی ارائه شد، نتیجه سه سال تحقیق و چانه زنی دانشمندان و مقامات دولتی برای رسیدن به مجموعه ای از توافق هاست و تدابیر لازم را برای پیشگیری از افزایش بیش از یک و نیم درجه سانتیگرادی دمای جهان ارائه می کند.
گزارش جدید تصریح می کند که روند فعلی به سوی افزایش 2 درجه سانتیگرادی دمای جهان پیش می رود که پرهزینه است و توقف آن در گرو تغییرات سریع، بی سابقه و دشوار در همه جنبه های زندگی جوامع مختلف است.
خلاصه سی و سه صفحه ای این گزارش دربرگیرنده نشانه هایی از توافق بین دانشمندان و سیاستگذاران است که در واکنش به مطالعات انجام شده به دست آمده و در پی آن است که از اقتصاد و استانداردهای زندگی محافظت کند.
پروفسور جیم اسکیا، از روسای هیات بین دولتی تغییر اقلیم گفت: یک پیام گزارش این است که محدودکردن روند گرمای زمین در سطح یک و نیم درجه سانتی گراد منافع زیادی دارد و تاثیرات تغییر اقلیم را در همه جهات کاهش می دهد.
وی افزود: پیام دوم گزارش به ماهیت بی سابقه تغییراتی مربوط می شود که باید انجام شود، اگر می خواهیم روند گرم شدن را در این سطح محدود سازیم، تغییر در سیستم های انرژی، مدیریت اراضی، حمل و نقل و نظایر آن ضروری است.
این گزارش برآورد می کند دولت ها هرسال باید 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود (نزدیک به دو تریلیون و 400 میلیارد دلار) را طی دو دهه آینده برای این امر اختصاص دهند و تغییرات باید در سطوح بین المللی، ملی و فردی محقق شود.
انتشار