به گزارش ایسنا، تلسکوپ فضایی "هابل"(Hubble Space Telescope) ناسا اخیرا موفق به ثبت تصویر یک کهکشان مارپیچی قرمز شده است. اندازه این کهکشان مارپیچی همانند کهکشان راه شیری بوده و در حدود بیش از 100 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.

"کهکشان مارپیچی"(spiral galaxy) یک نوع از سه نوع اصلی کهکشان‌ها است که اولین بار توسط "ادوین هابل" شناسایی و در سال ۱۹۳۶ رده‌بندی شد.

همانند کهکشان راه شیری، مناطق آبی رنگ، بازوی مارپیچی این کهکشان و نشان دهنده شکل‌گیری ستارگان هستند.

بازوهای مارپیچی نقاطی هستند که از مرکز مارپیچی و کهکشان‌های مارپیچی بسته کشیده شده‌اند. این نواحی باریک به شکل مارپیچ می‌باشند و از این رو به آن‌ها کهکشان‌های مارپیچی می‌گویند. طبقه‌بندی متفاوت کهکشان‌های مارپیچی به ساختار بازوهای مشخص در آنها بستگی دارد. بازوهای مارپیچی از تعداد بسیار زیادی ستاره آبی و بزرگ و جوان تشکیل شده‌اند.

نقاط آبی رنگ، محل تشکیل ستاره‌های گرم و جوان هستند در حالیکه ستاره‌های سرد و بزرگ‌تر در مرکز کهکشان تجمع دارند و با رنگ قرمز نمایان هستند.

در حالیکه نزدیکی نسبی این کهکشان به زمین آن را به یک هدف ایده آل برای مطالعه ستاره شناسان حرفه‌ای تبدیل کرده است، اندازه بزرگ و روشنایی آن در آسمان شب نیز یک هدف زیبا برای ستاره شناسان غیرحرفه‌ای به شمار می‌آید.

انتهای پیام  

منبع