بی‌شک در عصر هیجان‌انگیز اکتشافات فضایی به‌ سر می‌بریم، عصری که تنها دولت‌ها دسترسی اختصاصی به فضا ندارند، بلکه شرکت‌های خصوصی هم وارد صنعت فضایی شدند.منبع