با افزایش اکتشافات مریخ این سؤال مطرح می‌شود که حضور انسان چه خطراتی برای حیات مریخی خواهد داشت؟منبع