پژوهشگران موفق به ابداع الگوریتمی برای افزایش بهره‌‌وری مزارع بادی از طریق بهینه‌‌سازی الگوی چیدمان توربین‌‌ها شده‌‌اند.منبع