هواوی رکورد فروش تلفن های هوشمند چینی را شکست

چه رابطه‌ای بین تکامل پرندگان و دایناسورها وجود دارد؟ دایناسورهای بی‌پر چگونه تبدیل به پرندگان امروزی شدند؟

Arrayمنبع